Anmälan till GötaPriset

Inlämning av bidrag till GötaPriset

Skicka en projektbeskrivning på max en A4-sida, högst 3 000 tecken, medräknat rubriker och mellanslag. Inga figurer eller bilder. Författare kan vara en eller flera personer, som samtliga anges med fullständiga adressuppgifter: namn, titel, organisation, postadress, telefon och e-post.

Författaren ansvarar själv för eventuella stavfel i inlämnade uppgifter samt i bidragets titel och text. Alla författare måste anges i samband med anmälan.

Fält med * är obligatoriska.

Kontaktperson

Klicka här för att lägga till en medförfattare

Projektsammanfattning

Formateringar som fet, understruken och kursiv stil kan ej användas i detta fält. Inte heller specialtecken som grekiska bokstäver, matematiska tecken eller varumärkessymboler.

Ändring av inskickat bidrag

Du kan endast skicka in ditt bidrag en gång. Om du vill göra ändringar i redan inskickat bidrag går det bra fram till sista inlämningsdagen genom att du skickar in ditt namn och en ny fil via epost info@kvalitetsmassan.se