Anmälan till SveaPriset

Sista datum för inlämning av bidrag till SveaPriset är 31 mars

Beskriv ditt bidrag i två steg. Först skriver du en inledande text på max en A4-sida som ger en övergripande bild av ditt bidrag.
Därefter ger du mer detaljerade svar på nedanstående frågor (max 500 tecken per fråga).

  1. I vilka avseenden är förslaget nydanande eller utgör en möjlig innovation?
  2. Vilka blir förbättringarna/nyttan för målgruppen, dvs för patienter, brukare och andra som verksamheten är till för att betjäna?
  3. På vilket sätt är brukaren delaktig i utveckling av innovationen?
  4. Hur får personalen stöd för att göra ett bra arbete?
  5. Hur påverkas effektiviteten ur ett målgruppsperspektiv (dvs för patienter, brukare och andra som verksamheten är till för att betjäna)?
  6. Hur ska genomförandet av innovationen gå till?
  7. Hur kan förslaget användas i andra verksamheter?
  8. Hur ska eventuella prispengar användas till att utveckla innovationen?
  9. Hur ska eventuella prispengar användas till att sprida resultat och erfarenheter?
  10. På vilket sätt beaktar man informationssäkerhet och integritetsfrågor i innovationen?

Författaren ansvarar själv för eventuella stavfel i inlämnade uppgifter samt i bidragets titel och text. Alla författare måste anges i samband med anmälan.

Om någon fråga inte är tillämplig anger du det vid respektive fråga.

Fält med * är obligatoriska.

Kontaktperson

Klicka här för att lägga till en medförfattare

Projektsammanfattning

Formateringar som fet, understruken och kursiv stil kan ej användas i detta fält. Inte heller specialtecken som grekiska bokstäver, matematiska tecken eller varumärkessymboler.

Ändring av inskickat bidrag

Du kan endast skicka in ditt bidrag en gång. Om du vill göra ändringar i redan inskickat bidrag går det bra fram till sista inlämningsdagen genom att du skickar in ditt namn och en ny fil via epost info@kvalitetsmassan.se